Velkommen til Wolf's FSX Blog

Velkommen til Wolf's FSX Blog

Her finder du tips og tricks til FSX og Add-On's. Har du brug for hjælp, så klik på Hjælp oppe i menuen.

søndag den 9. september 2012

Flyvehøjde

Der eksisterer flere termer indenfor flyvehøjde. Men lige meget hvilken term som der bruges, så er den altid udtrykt i fod i det meste af verden. Nogle enkelte steder bruger man meter.

Indtil Transition Altitude (se forklaring på dette ord længere nede) bruges fod over havoverfladen målt ud fra det nuværende lufttryk. Alle højder over transition altitude udtrykkes i FlightLevel (FL). Flight Level er højden i fod divideret med 100 målt ud fra et fast luftryk på 1013 hPa eller 29,92 in. F.eks. er 32000 fod lig med Flight level 320. Så det er ikke så svært. Man skal bare fjerne de sidste to nuller.

Transition Altitude:
Højden på transition altitude varierer fra lufthavn til lufthavn og fra land til land. Den kan altid findes på kort over lufthavne som TA (Se Fig. 1). I kastrup (EKCH) er den f.eks. 5000 fod. I Billund (EKBI) er den 3000 fod. I USA og Canada er det dog dejlig nemt. Der er transition altitude altid 18.000 fod.

Fig. 1. Klik på billedet for at se det i original størrelse

Transition Level:
Transition Level er det laveste brugbare flightlevel, og det er afhængigt af det nuværende lufttryk. Her er et lille skema til hurtigt at regne TL ud, når man ved, hvad TA og lufttrykket er:

Tabel for at udregne transition level
QNH
(i millibar)
Transition altitude (i fod)
3,0004,0005,0006,00018,000
1032–1050FL025FL035FL045FL055FL175
1014–1032FL030FL040FL050FL060FL180
996–1013FL035FL045FL055FL065FL185
978–995FL040FL050FL060FL070FL190
960–977FL045FL055FL065FL075FL195
943–959FL050FL060FL070FL080FL200
Flyver du online, så vil ATC (evt. via ATIS) altid fortælle dig, hvad transition level og lufttrykket er. Husk at indstille det korrekte lufttryk, når du har passeret TL på vej ned.

Retning og højde:
Flyver man IFR (Instruments Flight Rules) gælder der følgende regler: Hvis man flyver mod øst mellem 0° og 179°, så skal flyvehøjden være et ulige antal hele tusind. F.eks. FL130, FL230 osv. Flyver man mod vest mellem 180° og 359°, så skal flyvehøjden være et lige antal hele tusind. F.eks. FL240, FL280 osv. Som man kan se, så er flyene der flyver i samme retning adskilt af 2.000 fod i højden. Dette gælder indtil man når FL290. Derefter skal man flyve i FL330, FL370 osv. når man flyver mod øst mellem 0° og 179°. Og flyver man mod vest mellem 180° og 359° så hedder flyvehøjden efter FL280 FL310, FL350, FL390 osv. Så er flyene adskilt af 4.000 fod i højden. Dette gælder dog ikke, hvis man flyver RVSM ( Reduced Vertical Separation Minima ). Så er afstanden igen 2.000 fod. Altså flyver man mod øst mellem 0° og 179° så fortsætter man med 2.000 fods afstand. FL290, FL310, FL330 osv. Og det samme gør sig gældende, når man flyver mod vest mellem 180° og 359°. FL280, FL300, FL320 osv. Dette kræver dog, at man har et fly, der er certificeret til at flyve RVSM, og at luftrummet man flyver i bruger RVSM. RVSM bruges i øjeblkikket i Europa, USA, Canada, Mexico, Afrika og CIS (det meste af det gamle Sovjetunionen).

Som sædvanligt er der altid en ting som "overruler" alle disse regler. Det er, hvis ATC beder dig om noget andet. Man skal altid først og fremmest følge ATC.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Din kommentar bliver ikke vist, før den er godkendt. Desuden så indvilliger du i ikke at skrive nogen form for fornærmende, uanstændigt, vulgært, bagtalende, nedladende, hadefuldt, truende eller sexuelt orienteret kommentarer eller skrive kommentarer, som er i strid med lovgivningen, det være sig i dit eget land, landet hvor “wolfsfsx.blogspot.dk” er hostet eller international lovgivning. Gør du dette, kan dette medføre, at du øjeblikkeligt og permanent bliver udelukket, med meddelelse herom til din Internet udbyder, hvis det vurderes påkrævet. IP-adresserne for alle kommentarer logges for at give mulighed for at håndhæve disse betingelser. Du indvilliger i at "wolfsfsx.blogspot.dk" har ret til at fjerne, ændre, eller flytte enhver kommentar til enhver tid, såfremt vi finder dette passende. Som bruger indvilliger du i, at al information du har skrevet bliver lagret i en database. Selvom denne information ikke vil blive videregivet til tredjemand uden dit samtykke, vil "wolfsfsx.blogspot.dk" ikke blive holdt ansvarlig for hackingforsøg, som kan medføre at dataene bliver kompromitteret. Lad venligst være med at bruge forkortelser som PHV, IMO, IMØ, OMG og andre diverse slangudtryk. Almindelige forkortelser som bl.a., f.eks. o.s.v. og andre er fuldt ud acceptable.