Velkommen til Wolf's FSX Blog

Velkommen til Wolf's FSX Blog

Her finder du tips og tricks til FSX og Add-On's. Har du brug for hjælp, så klik på Hjælp oppe i menuen.

lørdag den 9. juni 2012

Sådan får du et vindue til at forblive synligt

Når man f.eks. har GPS'en fremme i sin Cessna 172 i FSX, så forsvinder den, når man skifter til f.eks. "Outside View". Det kan være irreterende.

Det er der faktisk en løsning på. Gå til din FSX installation\SimObjects\Airplanes\fly det drejer sig om og åben panel.cfg. Øverst i denne fil vil du kunne finde det vindue, som det drejer sig om.


Nu skal du bare finde det vindue nummer og tilføje linien: type=special

Så forbliver det vindue fremme, indtil du lukker det igen. Også selv om du skifter "View".

Lad os tage et eksempel. Vi vil gerne have, at GPS vinduet forbliver fremme i FSX standard Cessna 172 flyet. Først skal vi finde panel.cfg filen. Den ligger i FSXinstallation\SimObjects\Airplanes\C172\panel mappen. Tag først en backup af panel.cfg filen. Åben derefter panel.cfg filen i Notesblok.


Her ser vi, at GPS vinduet hedder Window02. Så scroller vi ned i filen, indtil vi ser [window02] (De behøver ikke nødvendigvis at stå i rækkefølge)


Tilføj nu under linien [window02] type=special


Gem filen.

Nu vil GPS'en være fremme indtil du lukker den igen, når du først har åbnet den en gang.

Dette kan man som sagt gøre med alle type vinduer, som man gerne vil have fremme permanent.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Din kommentar bliver ikke vist, før den er godkendt. Desuden så indvilliger du i ikke at skrive nogen form for fornærmende, uanstændigt, vulgært, bagtalende, nedladende, hadefuldt, truende eller sexuelt orienteret kommentarer eller skrive kommentarer, som er i strid med lovgivningen, det være sig i dit eget land, landet hvor “wolfsfsx.blogspot.dk” er hostet eller international lovgivning. Gør du dette, kan dette medføre, at du øjeblikkeligt og permanent bliver udelukket, med meddelelse herom til din Internet udbyder, hvis det vurderes påkrævet. IP-adresserne for alle kommentarer logges for at give mulighed for at håndhæve disse betingelser. Du indvilliger i at "wolfsfsx.blogspot.dk" har ret til at fjerne, ændre, eller flytte enhver kommentar til enhver tid, såfremt vi finder dette passende. Som bruger indvilliger du i, at al information du har skrevet bliver lagret i en database. Selvom denne information ikke vil blive videregivet til tredjemand uden dit samtykke, vil "wolfsfsx.blogspot.dk" ikke blive holdt ansvarlig for hackingforsøg, som kan medføre at dataene bliver kompromitteret. Lad venligst være med at bruge forkortelser som PHV, IMO, IMØ, OMG og andre diverse slangudtryk. Almindelige forkortelser som bl.a., f.eks. o.s.v. og andre er fuldt ud acceptable.